Vårt berederi

Bilden till vänster är tagen i samband med invigningen av vårt reningsverk den 4 maj 2016. Tome, Donnias grundare, klipper bandet tillsammans med Bugojnos borgmästare.

Vårt berederi

1983 skapades i Bugojno, Bosnien, ett stort industriområde som skulle förse den dåvarande Jugoslaviska armén med kläder och skor. Området bestod av ett garveri, en skofabrik och ett berederi med sömnadsavdelning. Det är den sistnämnda delen som idag är Donnia Trade – vårt helägda dotterbolag – och det är här som alla våra skinn bereds.

Vår största tillgång - Vår personal

Utan kompetent personal, som har en genuin känsla för materialet, kan man investera i princip hur mycket som helst utan att uppnå bättre resultat. Vi är idag ett team på 27 personer som arbetar på berederiet med en bra mix av både kön och ålder. Under den intensivaste delen av vår säsong tar vi också in säsongsanställda för att kunna hålla leveranstiderna på en acceptabel nivå. I stort sett all personal roterar på 3-4 olika arbetsmoment och flera av våra anställda har en utbildning från Garverihögskolan som fanns i området innan kriget.

Att vi är en attraktiv arbetsgivare får vi bevisat genom att vi i princip varje vecka har folk som kommer för att söka jobb hos oss utan att vi annonserar om att vi söker personal..

Vår maskinpark

Sedan vi tog över berederiet år 2005, har vi under årens lopp gjort stora investeringar i såväl byggnaden som maskinparken. Den senaste och i särklass största investeringen gjordes under 2015/2016 då vi valde att bygga ett helt nytt reningsverk för vårt avloppsvatten.

Tack vare kontinuerliga uppgraderingar och underhåll av maskinparken har vi kunnat åstadkomma en beredningsprocess med minimal skadefrekvens. Att skinn skadas i beredningen kan vi aldrig komma ifrån. Det är trots allt ett naturmaterial vi arbetar med och olika skinn har ju olika egenskaper. Vi kan dock garantera att vi gör allt vi kan för att hela skinn skall förbli hela genom den långa beredningsprocessen.

Våra lokaler

Fastigheten som berederiet ligger i är på ca 6 000m² fördelat på 2 plan á 3 000m². Vi använder i dagsläget bara bottenplanet och har därför stora möjligheter att expandera. Lokalerna är ljusa och luftiga med högt i tak och stora fönster som ljusinsläpp. Såväl produktionshall som personalutrymmen och kontor har renoverats sedan vi tog över fastigheten.