De allra flesta lammproducenter skickar merparten av sina lamm till ett slakteri. Det innebär att man vid varje slaktleverans måste begära återtag av skinnen man vill bereda, dvs. sätta märket ”återtagshud” i djurets öronmärke. För att slakteriet skall veta att man önskar bereda skinn via oss skall du också bifoga vår följesedel med slaktbilen. 

Använd i första hand vår originalföljesedel som består av 5 blad vid slaktleverans så att slakteriet och vi får en smidigare hantering. Vi skickar alltid ut nya följesedlar med de beredda skinnen men om du saknar följesedel så kan du få det från slakteriet i samband med att du slaktanmäler. 

I nödfall går det bra att använda vår följesedel här nedan.

Slakteriet ombesörjer i de flesta fall saltning och transport till oss mot en så kallad återtagskostnad. Den kostnaden varierar mellan slakterierna men brukar ligga mellan 50 och 100:-/skinn. Det finns dock slakterier som inte hanterar återtag av skinn, så i dessa fall får man ombesörja insaltningen och transporten till oss på egen hand. För att i dessa fall få ett bra slutresultat bör man läsa igenom våra saltningsinstruktioner. Är du osäker på om ditt slakteri hanterar återtag är det en god idé att ringa och kolla upp det innan slaktleveransen.

För mer information om märkning av lamm och får för återtag av skinn se HKScans foldrar nedan