Donnia Skinn grundades 1989 av Tome Ugrinovski som fram till dess arbetat som produktionschef på anrika Tranås Skinnberederi. Beredningsprocessen som han utvecklade under tiden han arbetade där, står än i dag som grund till den beredning som utförs i Sverige såväl som på vårt berederi i Bosnien. Vi är idag 7 anställda (Tome & Inger saknas på bilden) i Tranås och ytterligare 27 personer i det helägda dotterbolaget Donnia Trade i Bugojno, Bosnien.