För att få dina skinn nappagarvade så gör du som vid vanligt återtag av skinn men anger tydligt på följesedeln att du önskar dina skinn nappagaravde. När du fyller i följesedeln skall du skriva "KERO-nappa" under övriga önskemål och där också ange vilka färger du önskar. Priset för nappagarvning är 55:-/f² och ett normalstort skinn ligger på ca 7-9 f².

Tänk på att djuren bör vara klippta max 2 veckor innan slakt för optimalt resultat.

Färgerna som vi kan erbjuda är: 
Naturgarvat
Svart
Cognac
Grå
Antikbrun
Använd i första hand vår originalföljesedel som består av 5 blad vid slaktleverans så att slakteriet och vi får en smidigare hantering. Vi skickar alltid ut nya följesedlar med de beredda skinnen men om du saknar följesedel så kan du få det från slakteriet i samband med att du slaktanmäler. OM slakteriet inte tillhandahåller det eller om det är väldigt kort inpå att slaktbilen ska komma går det bra att använda vår följesedel här nedan.

Slakteriet ombesörjer i de flesta fall saltning och transport till oss mot en så kallad återtagskostnad. Den kostnaden varierar mellan slakterierna men brukar ligga mellan 80 och 200:-/skinn. Det finns dock slakterier som inte hanterar återtag av skinn, så i dessa fall får man ombesörja insaltningen och transporten till oss på egen hand. För att i dessa fall få ett bra slutresultat bör man läsa igenom våra saltningsinstruktioner.

Är du osäker på om ditt slakteri hanterar återtag är det en god idé att ringa och kolla upp det innan slaktleveransen.

För mer information om märkning av lamm och får för återtag av skinn se HKScans foldrar nedan