2020-11-05 Uppdaterade rutiner för inlämning av skinn
Eftersom smittspridningen tagit rejäl fart igen så har vi fått nya strängare restrktioner i Jönköpings län. Vi har därför anpassat vår mottagning för skinn till beredning så att man skall kunna lämna in sina skinn utan att riskera säkerhetsavståndet.  Här kan du läsa om våra nya rutiner!!

Vår verksamhet är i dagsläget lindrigt påverkad och vår produktion är igång än om i något lugnare tempo eftersom vi fördelat våra skift för att ha så få personer som möjligt i produktionen samtidigt. Med tanke på våra rymliga lokaler är det heller inte några problem för vår personal att hålla säkert avstånd från varandra. All vår personal har också tillgång till skyddsmask och skyddshandskar.

Transporterna till och från vårt berederi har hittills fungerat bra med mindre störningar pga strängare gränskontroller och kolonnkörningar med lastbilar genom vissa länder i Europa.